Index hapipraktyk

Raport z badania:

Jak Polacy planują swoje wydatki oraz zaciągają i spłacają swoje zobowiązania finansowe.

Zobacz wyniki raportu

Pobierz pliki